Alle klær som ligger i nettbutikken har flere størrelser enn det som vises, klikk på ønsket produkt og endre størrelse inne på produktsiden. 

Annet